ID : 16383 ทัวร์ภูเก็ตซิตี้ (ไม่มีอาหารกลางวัน) ครึ่งวัน - ส่วนตัว

คำอธิบายโดยรวม
 เกาะภูเก็ตมีสถานที่เที่ยวชายหาดอยู่มากมายรอบเกาะ อีกทั้งยังมีสุดยอดจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ และไม่ต้องออกแรงปีนเขาให้เหนื่อยแรงเพราะมีทาให้รถเข้าถึงได้ ภูเก็ตนั้นเป็นเมืองเก่า ภายในตัวเมืองยังมีบ้านเรือน อาคาร เก่าสไตล์โคโลเนียล ให้ชม หากอยากเปลี่ยนบรรยากาศเที่ยวทะเลมาเป็นท่องเที่ยวเชิงประวิติศาสตร์ชมบ้านเรือนอาคารเก่า เป็นอีกแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด  
Loading...
Loading ...
วันที่เลือกใช้บริการ
ผู้ใหญ่ (11-99 ปี)
เด็ก (3-10 ขวบ)