ID : 17103 ขับรถมินิ เอทีวี (สำหรับเด็ก)

คำอธิบายโดยรวม
 กิจกรรม Extreme สำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการยินปืน มินิกอล์ฟ หรือการขับรถเอทีวีขนาดเล็ก ที่พร้อมที่จะให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนานกันแล้วนะครับ  
Loading...
Loading ...
วันที่เลือกใช้บริการ
ผู้ใหญ่ (11-99 ปี)
เด็ก (3-10 ขวบ)