ID : 21743 กินเที่ยว สุดคุ้ม 3วัน2คืน ภูเก็ต

คำอธิบายโดยรวม
 บริษัท ภูเก็ตเจ๊ตทัวร์ จำกัด มีความยินดีนำท่านเยี่ยมชมจังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว ขึ้นชื่อ ของชายฝั่งทะเลอันดามัน และยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติ มากมาย  
รายละเอียด
 โดยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลัก อาทิ  พระใหญ่ ชมวิว 360 องศา ตึกชิโนโปรตุกิส วัดฉลอง แหลมพรมเทพ  พร้อมนำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง  
รายละเอียดโปรแกรม
โปรแกรมในแต่ละวัน
1

วันที่ 1 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
สนามบินภูเก็ต - เดินเล่นย่านเมืองเก่า – เช็คอินถ่ายภาพ สตรีทอาร์ต สุดชิค – พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว – ทานอาหารพื้นเมือง(อาหารเย็น)

 รับท่านจากสนามบิน , ออกเดินทางสู่ เมืองเก่าภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีสที่เป็นเอกลักษณ์อันขึ้นชื่อของเมืองภูเก็ต พาเดินเล่น ชมและถ่ายภาพStreet Art เก๋ๆ จากผลงานศิลปินชาวไทยและต่างประเทศกลายเป็น Landmark เด็ด ที่ใครก็ต้องมาเช็คอิน  แวะชม พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว แหล่งรวมรวมข้อมูลและประวัติความเป็นมาพร้อมวิถีชีวิตของชาวภูเก็ต 

ตกเย็นพาท่าน รับประทานอาหารพื้นเมืองและ ชมวิวบนเขารังเมืองภูเก็ตยามค่ำคืน

หลังจากนั้นนำท่านเข้าที่พัก เช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
2

วันที่ 2 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต – ชมวิว 3 อ่าว – วัดฉลอง – พระใหญ่ ชมวิว 360 องศา – แหลมพรหมเทพ(อาหารเช้า/อาหารเที่ยง/อาหารเย็น)

 รับท่านจากโรงแรม แวะชมวิวที่จุดชมวิวสามอ่าว ท่านสามารถมองเห็นอ่าว เห็นชายหาดได้ถึง 3 หาดจากจุดชมวิวนี้ทั้งหาดกะตะน้อย กะตะ และกะรน ซึ่งสีน้ำทะเลไล่โทนสีกันอย่างสวยงาม

หลังจากนั้นนำท่าน นมัสการหลวงพ่อแช่ม ที่วัดฉลอง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ถ้าใครมา ภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ

รับประทานอาหารเที่ยง

จากนั้นนำท่านขับรถมุ่งสู่พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ที่ประดิษฐาน “พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี” พระพุทธรูปประจำเมืองภูเก็ต ไหว้พระขอพร พร้อมชมวิว 360 องศา แวะชมโรงแรมงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และเลือกซื้อของฝาก ของพื้นบ้านของคนภูเก็ต 

รับประทานอาหารค่ำแบบซีฟู๊ด ริมทะเล ที่ ร้านอาหารกันเองแอทเพียร์ แล้วเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ แลนด์มาร์กของจังหวัดภูเก็ตที่ใครไม่มานั้นถือว่ามาไม่ถึงภูเก็ต เพราะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่เขาว่ากันว่าเป็นที่แรกและสวยที่สุดในประเทศไทย

จบโปรแกรมวันนี้ นำท่านส่งที่พัก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
3

วันที่ 3 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
เดินทางกลับ (อาหารเช้า )

 รับท่านที่โรงแรม ส่งกลับสนามบิน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
ราคานี้รวม & ราคานี้ไม่รวม

ราคานี้รวม

 ค่าที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า (พักห้องคู่)
อาหารเที่ยง 1 มื้อ 
อาหารค่ำ 2 มื้อ 
มัคคุเทศก์มืออาชีพ ให้บริการตลอดการเดินทาง
ค่าาประกันอุบัติเหตุ (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย)  

ราคานี้ไม่รวม

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานคนขับรถแล้วแต่ตามสินน้ำใจของลูกค้า 		
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มน้ำอัดลม,แอลกอฮอล์, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, 
ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
  
สิ่งที่ควรรู้
 - กรุณาชำระมัดจำท่านละ 1000 บาท/ท่าน ล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง เพื่อยืนยันการจอง บริษัทจะทำคืนเงินมัดจำส่วนนี้ให้ ในวันเดินทางจริง
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำให้สำหรับผู้ที่ยกเลิกการเดินทาง  
รายละเอียดเพิ่มเติม
 เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน  

การจองสินค้า

1. เลือกโรงแรมและห้องพัก

โรงแรม : The Bay Exclusive Hotel ( 4 Star )
ประเภทห้อง : Grand Deluxe Room
ช่วงเวลาให้บริการ : 1 ธ.ค. 2563 - 1 พ.ย. 2564
ราคาเริ่มต้น ท่านละ : THB 3150