ID : 21847 กระบี่ 3วัน2คืน (ไม่รวมโรงแรม) [ซิตี้ทัวร์+กระบี่ 4 เกาะ] - เฉพาะคนไทย

คำอธิบายโดยรวม
 กระบี่ 3วัน2คืน (ไม่รวมโรงแรม) [ซิตี้ทัวร์+กระบี่ 4 เกาะ] - เฉพาะคนไทย

เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป  
รายละเอียด
 กระบี่ 3วัน2คืน (ไม่รวมโรงแรม) [ซิตี้ทัวร์+กระบี่ 4 เกาะ] - เฉพาะคนไทย

เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป  
รายละเอียดโปรแกรม
โปรแกรมในแต่ละวัน
1

วันที่ 1 : ( เริ่มเวลา 07:00 )

 วันแรก 

- รับเข้า + ซิตี้ทัวร์ + อาหารเที่ยง (วัดถ้ำเสือ+ลานปูดำ+สุสานหอย)
- เช๊คอินโรงแรมดวงตาอันดา 
2

วันที่ 2 : ( เริ่มเวลา 07:00 )

 วันที่สอง

08.00 น. รับท่านจากโรงแรมที่พัก เพื่อไปท่าเรือเที่ยวทัวร์กระบี่ 4 เกาะ 
- เที่ยวทะเลแหวก ทัวร์ที่ได้รับความสนใจและเที่ยวมากที่สุด ในทัวร์กระบี่ การเดินทางใช้เวลาไม่นานและได้ชมความสวยงามของท้องทะเลที่ เที่ยวทะเลแหวก Unseen ประเทศไทย โดยมี 3 เกาะเชื่อมต่อกัน มีเกาะทับ เกาะหม้อ และเกาะไก่ 
- จากนั้นดำน้ำดูปลา ปะการังที่เกาะไก่ 
- จากนั้นพาท่านรับประทานอาหารเที่ยงบน เกาะปอดะ และเล่นน้ำ เดินเล่นถ่ายรูปบนชายหาดเกาะปอดะกันได้เลย
- ชมการปีนผา ณ ไร่เลย์ ถ้ำพระนาง ด้วยเป็นที่สถิตของ พระนางอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวเรือแถบนี้เคารพสักการะ มุมมองนี้เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือเมื่อเข้าไปอยู่ภายในถ้ำมองออกมาจะเห็นปากโพรงถ้ำ มีหินย้อยลงมาเป็นฉากระย้า สวยงาม มีท้องทะเลกว้างและเกาะน้อยใหญ่เรียงรายในยามพระอาทิตย์ตก จะเป็นมุมมองสวยงามแปลกตา น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่ง ในเมืองไทย 
15.30 น. กลับถึงท่าเรือ และเดินทางกลับที่พัก
- เข้าโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
3

วันที่ 3 : ( เริ่มเวลา 07:00 )

 วันที่สาม

- เดินทางไปสนามบินกระบี่
- เดินทางโดยสวัสดิภาพ 
ราคานี้รวม & ราคานี้ไม่รวม

ราคานี้รวม

 อัตรานี้รวม
- ซิตี้ทัวร์กระบี่ + อาหารเที่ยง (วัดถ้ำเสือ+ลานปูดำ+สุสานหอย)
- ทัวร์กระบี่ 4 เกาะโดยเรือสปีดโบ๊ท รวมอาหารเที่ยง (จอยทัวร์)
- ค่าประกันอุบัติเหตู
- รถรับวันแรกรับเข้า+ซิตี้ทัวร์ และวันที่สามส่งสนามบิน  

ราคานี้ไม่รวม

 อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- โรงแรมที่พัก
- ไกด์
- ทิปพนักงานตามสินน้ำใจ  
สิ่งที่ควรรู้
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 หมายเหตุ
- ราคานี้สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
- ราคานี้ใช้ได้วันนี้-20 ธ.ค 63
- รบกวนจองห้องพักในโซนตัวเมืองกระบี่ หรือโซนอ่าวนาง