ID : 21852 โรแมนติกทัวร์ ภูเก็ต กาฮัง(เกาะเฮ)ทัวร์ (ไม่รวมโรงแรม)

คำอธิบายโดยรวม
 ภูเก็ต-กาฮังทัวร์ (โรแมนติกทัวร์) ไม่รวมโรงแรม- คนไทย

สงวนสิทธิสำหรับคนไทยและเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป 
รายละเอียด
 ภูเก็ต-กาฮังทัวร์ (โรแมนติกทัวร์) ไม่รวมโรงแรม- คนไทย

เดินทาง 2 ท่าน 
รายละเอียดโปรแกรม
โปรแกรมในแต่ละวัน
1

วันที่ 1 : ( เริ่มเวลา 07:00 )

 วันแรก 
รับเข้าสนามบินภูเก็ต
เช็คอินโรงแรม
ดินเนอร์พิเศษ (ที่ร้านอาหาร) 
2

วันที่ 2 : ( เริ่มเวลา 07:00 )

 วันที่สอง ภูเก็ต - ทัวร์เกาะ - ภูเก็ต

ทัวร์เกาะ สามารถเลือกได้ 1 ทัวร์ ดังนี้ 

ทัวร์ที่หนึ่ง - ทัวร์ล่องเรือชมซันเซ็ตและชมทัศนียภาพอันสวยงามของแหลมพรหมเทพ 
***(บริการทัวร์เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์-และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

12.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรม 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
14.30 น. นมัสการวันพระใหญ่
15.30 น. เดินทางมาท่าเรืออ่าวฉลอง
17.00 น. ต้อนรับท่านสู่เรือคาตามารัน เพลิดเพลินกับการล่องเรือชมบรรยากาศอันสวยงามของทะเลอันดามัน และชมทัศนียภาพอันสวยงามของแหลมพรหมเทพ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นแสนอร่อยบนเรือพร้อมเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มและเสียงเพลงที่ขับกล่อมตลอดเวลา
19.30 น. เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลองโดยสวัสดิภาพ

---------

ทัวร์ที่สอง - ทัวร์กาฮังบีช(เกาะเฮ) เต็มวัน 
***(บริการทัวร์ทุกวัน)

08.30 น. รถรับท่านจากโรงแรมมายังท่าเรืออ่าวฉลอง (เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พักของท่าน)
09.30 น. ออกจากท่าเรือเดินทางสู่เกาะเฮโดยเรือเร็ว ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
09.45 น. เดินทางถึงเกาะเฮ ท่านสามารถพักผ่อน อาบแดด เล่นน้ำ ดำน้ำตื้นตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะเฮ ที่ร้านอาหาร
13.00 น. หลังจากนั้นท่านสามารถเลือกสนุกสนานไปกับการเล่นกีฬาทางน้ำ อาทิ ดำน้ำลึก เดินใต้ทะเล เรือลากร่ม เรือลากกล้วย และขับเรือเร็ว (กิจกรรมนี้ไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)
15.00 น. ออกเดินทางจากเกาะเฮกลับสู่เกาะภูเก็ต
15.15 น. เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง 
17.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร
19.00 น. เดินทางกลับโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
3

วันที่ 3 : ( เริ่มเวลา 07:00 )

 วันที่สาม ภูเก็ต - สนามบินกระบี่


10.00 น. เช็คเอ้าท์ และออกเดืนทางสู่สนามบินภูเก็ต 
ราคานี้รวม & ราคานี้ไม่รวม

ราคานี้รวม

 - ดินเนอร์พิเศษวันแรก
- อาหารเที่ยงหรืออาหารค่ำของวันที่สอง
- ทัวร์เกาะ (มี 2 ทัวร์ให้เลือกทัวร์ใดทัวร์หนึ่ง)
---- ทัวร์ที่หนึ่ง - ทัวร์ล่องเรือชมซันเซ็ตและชมทัศนียภาพอันสวยงามของแหลมพรหมเทพ 
    ***(บริการทัวร์เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์-และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
---- ทัวร์ที่สอง - ทัวร์กาฮังบีช(เกาะเฮ) เต็มวัน 
    ***(บริการทัวร์ทุกวัน)
- รถรับส่งตามโปรแกรม 

ราคานี้ไม่รวม

 - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- โรงแรมที่พัก
- ไกด์
- ทิปพนักงาน 
สิ่งที่ควรรู้
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 เดินทาง 2 ท่าน