ID : 21884 เที่ยวครึ่งวัน เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำโซนใน 4 เกาะ โดย เรือหางยาว

คำอธิบายโดยรวม
 โปรแกรมดำน้ำโซนในประกอบด้วย 5 จุดดำน้ำ เช่น ร่องน้ำจาบัง ,เกาะหินงาม ,เกาะราวี ,เกาะยาง ,อ่าวเรือใบ เกาะอาดัง
ซึ่งแต่ละจุดมีความหลากหลายและความสวยงามแตกต่างกันออกไป  
Loading...
Loading ...
วันที่เลือกใช้บริการ
ผู้ใหญ่ (11-99 ปี)
เด็ก (3-10 ขวบ)