ID : 21942 กระบี่ 3วัน 2คืน (ซิตี้ทัวร์+เกาะพีพี) - ไม่รวมโรงแรม

คำอธิบายโดยรวม
 กระบี่ 3วัน 2คืน (ซิตี้ทัวร์+เกาะพีพี) - แบบไม่รวมโรงแรม

เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน  
รายละเอียด
 กระบี่ 3วัน 2คืน (ซิตี้ทัวร์+เกาะพีพี) - แบบไม่รวมโรงแรม

เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน  
รายละเอียดโปรแกรม
โปรแกรมในแต่ละวัน
1

วันที่ 1 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
รับเข้า + ซิตี้ทัวร์ (วัดถ้ำเสือ+ลานปูดำ+สุสานหอย)

 วันแรก --- รับเข้า + ซิตี้ทัวร์ (วัดถ้ำเสือ+ลานปูดำ+สุสานหอย)

- รับเข้า + ซิตี้ทัวร์ (วัดถ้ำเสือ+ลานปูดำ+สุสานหอย)
- อาหารเที่ยงหรืออาหารเย็น
- เช๊คอินโรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัทยาศัย 
2

วันที่ 2 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
โรงแรม - ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือสปีดโบ๊ท - โรงแรม

 วันที่สอง --- โรงแรม - ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือสปีดโบ๊ท - โรงแรม

08.30 น. เดินทางออกจากโรงแรมที่พัก เพื่อนำท่านไปที่ท่าเรือนพรัตน์ธารา
08.45 น. ถึงท่าเรือ และเตรียมตัวเพื่อไปทัวร์เกาะพีพี เต็มวัน โดยเรือสปีดโบ๊ท
09.00 น. ออกจากท่าเรือเพื่อไปหมู่เกาะพีพี ใช้เวลาประมาณ 45-60 นาที
10.00 น. ถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพี
*ชมอ่าวมาหยา (แต่ไม่สามารถจอดและลงหน้าหาดได้ เพราะอยู่ในช่วงบูรณะ)
*ชมอ่าวโละซามะ ซึงอยู่ทางด้านหลังและติดกับอ่าวมาหยา
*ดำน้ำหน้า อ่าวปิเละ ที่เปรียบเสมือน สระน้ำกลางทะเล หรือ อันดามันบีช หรือ อ่าวลิง (ตามระดับ ณ วันนั้นๆ)
*ชมถ้ำไวกิ้ง
*แวะเกาะพีพีดอน และรับประทานอาหารเที่ยง
*แวะเกาะไม้ไผ่ เล่นน้ำตามอัทยาศัย
15.00 น. เดินทางกลับท่าเรือนพรัตน์ธารา
- เข้าโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
3

วันที่ 3 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
โรงแรม - สนามบินหรือบขส กระบี่

 วันที่สาม --- โรงแรม - สนามบินหรือบขส กระบี่

- ออกเดินทางไปสนามบินกระบี่
- เดินทางโดยสวัสดิภาพ 
ราคานี้รวม & ราคานี้ไม่รวม

ราคานี้รวม

 อัตรานี้รวม
- ซิตี้ทัวร์กระบี่ (วัดถ้ำเสือ+ลานปูดำ+สุสานหอย)
- ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือสปีดโบ๊ท รวมอาหารเที่ยง (จอยทัวร์)
- ค่าประกันอุบัติเหตู
- รถรับวันแรกรับเข้า+ซิตี้ทัวร์ และวันที่สามส่งสนามบิน  

ราคานี้ไม่รวม

 อัตรานี้ไม่รวม
- โรงแรมที่พัก (ที่ลูกค้าต้องจองเอง และรบกวนจองโรงแรมที่พักในโซนเมืองกระบี่หรือโซนอ่าวนาง)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ไกด์
- ทิปพนักงานตามสินน้ำใจ  
สิ่งที่ควรรู้
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 *เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป
*รบกวนจองห้องพักในโซน เมืองกระบี่ หรือ โซนอ่าวนาง เพื่อที่จะไม่ถูกชาร์ทค่ารถรับส่งท่าเรือ ในวันที่ไปทัวร์เกาะ เพราะทัวร์เกาะเป็นทัวร์แบบจอยทัวร์