ID : 3133 ล่องเรือดินเนอร์สุดหรู โดยเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส

คำอธิบายโดยรวม
 แม่น้ำเจ้าพระยา
สายน้ำแห่งวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าอยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน แม้ช่วงเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป แม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังเป็นแม่น้ำสายหลักของคนไทย หล่อเลี้ยงผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
Loading...
Loading ...
วันที่เลือกใช้บริการ
ผู้ใหญ่ (11-99 ปี)
เด็ก (3-10 ขวบ)