ID : 13291 Phuket 3D Trickeye Museum

คำอธิบายโดยรวม
 พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ที่รวบรวมเอาภาพวาด 3มิติ มาไว้มากมาย สามารถให้ทุกท่านได้สัมผัสกับภาพจิตรกรรมเสมือนจริง สร้างสรรค์ภาพโดยจิตรกรชาวเกาหลี ใช้ระยะเวลาในการวาดร่วม 3 เดือน เพื่อร่วมกันเนรมิตพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้เป็นจิตรกรรมบนฝาผนังเสมือนจริง ที่ต้องใช้เทคนิคการวาดภาพให้สามารถลวงตาผู้ชมได้ ทำให้ผู้ชมสัมผัสและมีส่วนร่วมกับผลงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิด ให้ความรู้สึกเสมือนจริง ประหนึ่งว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาพจิตรกรรม   
Loading...
Loading ...
วันที่เลือกใช้บริการ
ผู้ใหญ่ (11-99 ปี)
เด็ก (3-10 ขวบ)