ID : 15231 บานาน่าบีช โดยเรือสปีดโบ๊ท

คำอธิบายโดยรวม

บานาน่าบีช เป็นจุดเช็คอินใหม่แห่งหนึ่งของชาวภูเก็ต มีนำ้ทะเลที่ใสสามารถมองเห็นปะการังและปลาหลากหลายชนิด มีกิจกรรมอีกมากมายบนเกาะ อาทิเช่น ดำน้ำตื้นดูปะการังที่ท้ายหาดเกาะเฮ การพายเรือคายัคใส เสมือนนั่งอยู่บนผิวน้ำโดยปราศจากเรือ หาดทรายขาวละเอียดทอดตัวยาวไปตามแนวชายฝั่ง
Loading...
Loading ...
วันที่เลือกใช้บริการ
ผู้ใหญ่ ( 11-99 ปี )
เด็ก ( 3-10 ปี )
Loading..