ID : 16385 ทัวร์ภูเก็ตซิตี้ + อาหารกลางวัน (เต็มวัน) - ส่วนตัว

คำอธิบายโดยรวม
 เสน่ห์ของเมืองภูเก็ตอีกอย่างหนึ่งนอกจากเป็น"ไข่มุกแห่งอันดามัน" ที่มีความสวยงามของชายหาดและท้องทะเลแล้ว นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการขับรถนั่งชมตามเมืองเก่าเพื่อชมตึกชิโรโปรตุกีสอันเก่าแก่ของเกาะภูเก็ต สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้แก่ วัดฉลอง เป็นวัดอารามที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดภูเก็ตและช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น  
Loading...
Loading ...
วันที่เลือกใช้บริการ
ผู้ใหญ่ (11-99 ปี)
เด็ก (3-10 ขวบ)