ID : 17099 สนุกสนามนกับการขับรถโกคาร์ท

คำอธิบายโดยรวม
 โกคาร์ท ในเชียงใหม่,จุดหมายสุดท้ายบนเส้นทางแข่งรถโกคาร์ท ที่ซึ่งท่านจะได้รับความสนุกอย่างไม่น่าเชื่อ ด้วยการขับและบังคับรถอย่างง่ายดายที่ให้ทั้งความเร็วและความรุ่นแรงเร้าใจ การแข่งโกคาร์ทเป็นการขันแข่งขันรถขนาดเล็กที่มีความแต่งต่าง ซึ่งถูกออกแบบสำหรับเส้นทางแข่งรถจักรยานยนต์ที่มีความคล่องตัว คุณจะสนุกกับการขับขี่ไปตามเส้นทางคดเคี้ยวของสนาม
  
Loading...
Loading ...
วันที่เลือกใช้บริการ
ผู้ใหญ่ (11-99)
เด็ก (3-10)