ID : 17101 เพ้นท์บอล พร้อมกระสุน 100 นัด เชียงใหม่

คำอธิบายโดยรวม
 เชียงใหม่เพนท์บอล,เป็นพื้นที่แห่งการต่อสู้ ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม สมาชิกแต่ล่ะทีมจะได้รับปีนเพนท์บอล, หมวกนิรภัย, ถุงมือและเสื้อ การเล่นเพนท์บอลมีการเล่นมากว่า 20 ปี และตอนนี้ ก้ได้เจรืญเติบโตและขยายอย่างมั่นคง  
Loading...
Loading ...
วันที่เลือกใช้บริการ
ผู้ใหญ่ (11-99 ปี)
เด็ก (3-10 ขวบ)