ID : 1931 วันเดย์ทัวร์ "เกาะรายา เกาะเฮ"

คำอธิบายโดยรวม
 ทัวร์เกาะราชา เกาะราชาแบ่งออกเป็น 2 เกาะ คือ เกาะรายาใหญ่ และ เกาะรายาน้อย เดินทางโดยเรือเร็วประมาณ 30–40 นาที เป็นเกาะที่สวยงามหาดทรายขาว น้ำทะเลสีฟ้าใสสลับสีเขียวดั่งมรกต อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปะการัง และปลาสวยงามนานาชนิด เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว
ทัวร์เกาะเฮ เกาะเฮ ซึ่งฝรั่งมักเรียกติดปากว่า คอรัล ไอส์แลนด์ Coral Island ใช้เวลาเดินทางโดยเรือเร็วประมาณ 15-20 นาที  เกาะเฮเป็นเกาะเล็กๆ ไม่ไกลจากตัวเกาะภูเก็ตมากนัก จึงเป็นที่นิยมและสามารถเดินทางไปได้ตลอดทั้งปี ยังเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมกีฬาทางน้ำ จนทำให้ได้รับการขนานนามว่า “Fun Island ดินแดนแห่ง Sea Activities” อาทิเช่น ดำน้ำลึกจากริมหาด, เดินชมปะการังใต้ทะเล, เรือลากร่ม, เรือกล้วย และพายแคนู  
Loading...
Loading ...
วันที่เลือกใช้บริการ
ผู้ใหญ่ (11-99 ปี)
เด็ก (3-10 ขวบ)