ID : 19769 ผจญภัยท่ามกลางขุนเขาแห่งป่าฝน ล่องแพ + นั่งช้าง (S0214)

คำอธิบายโดยรวม
 สัมผัสธรรมชาติ ณ.เขาสก ซึ่งมีฉายาว่า “ขุนเขาแห่งป่าฝน” สุดตื่นเต้นกับกิจกรรมนั่งช้าง ชมธรรมชาติของ อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช  
Loading...
Loading ...
วันที่เลือกใช้บริการ
ผู้ใหญ่ (11-99 ปี)
เด็ก (3-10 ขวบ)