ID : 21814 ตรัง 3วัน2คืน (ไม่รวมโรงแรม)

คำอธิบายโดยรวม
 ตรัง 3วัน2คืน (ไม่รวมโรงแรม)

สงวนสิทธิสำหรับคนไทยเท่านั้น

เริ่มต้น 2 ท่านขึ้นไป  
รายละเอียด
 ตรัง 3วัน2คืน (ไม่รวมโรงแรม)

- เกาะมุก (ถ้ำมรกต)
- เกาะกระดาน
- เกาะเชือก

ขั้นต่ำ 2 ท่าน  
รายละเอียดโปรแกรม
โปรแกรมในแต่ละวัน
1

วันที่ 1 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
สนามบินตรัง - โรงแรม

 วันแรก สนามบินตรัง - โรงแรม

......... น. เดินทางมาถึงสนามบินตรัง
......... น. พบเจ้าหน้าที่ที่สนามบินเพื่อพาท่านเข้าเช็คอินโรงแรมที่ท่านได้จองไว้ในตัวเมืองตรังเท่านั้น
......... น. เช็คอินโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
2

วันที่ 2 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
ตรัง ทัวร์ 3 เกาะ (เกาะมุก + เกาะกระดาน + เกาะเชือก)

 วันที่สอง : ตรัง ทัวร์ 3 เกาะ (เกาะมุก + เกาะกระดาน + เกาะเชือก)

08.00 น. ลูกค้าแสตนบายด์ที่ล๊อบบี้โรงแรม
08.30 น. ออกเดินทางจากโรงแรมมุ่งสู่ท่าเรือปากเมง
09.30 น. เริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ "เกาะมุกต์" เพื่อชื่นชมความมหัศจรรรย์ภายใน ถ้ำมรกต (ถ้ำมรกต  ตั้งอยู่ที่เกาะมุกซึ่งเป็นเป็นเกาะใหญ่อีกเกาะหนึ่งในน่านน้ำตรัง เป็นถ้ำมหัศจรรย์กลางทะเล ที่มีชื่อเสียงของ จ.ตรัง นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวทะเลตรัง จะไม่พลาดกับการเดินทางเข้าชมถ้ำมรกต ซึ่งถือว่าเป็น Unseen in Thailand จากปากทาง เข้าถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ สูงพ้นระดับน้ำพอเรือลอดได้ หรือต้องว่ายน้ำเข้าไปถ้าหากน้ำมาก ระยะทาง 80 เมตร บริเวณปากทาง เข้าถ้ำแสง จากภายนอกจะสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและสวยงามตามธรรมชาติอย่างยิ่ง เมื่อพ้นปากถ้ำออก มาอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน& ถ้ำมรกรตนี้จะเข้าออกได้เฉพาะ ช่วง น้ำลงเท่านั้น
11.00 น. จากนั้นเดินทางต่อและมุ่งสู่ "เกาะกระดาน" (เกาะกระดาน เป็นเกาะที่สวยเกาะหนึ่ง ของจังหวัดตรัง  เกาะกระดาน เป็นเกาะที่มีความกว้างมาก มีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียด ชายหาดกว้างใหญ่สวยงามน่าเล่นน้ำ น้ำทะเลใสจนมองเห็น แนวปะการัง น้ำตื้น ตลอดจนฝูงปลาหลากหลายพันธุ์ ทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวมาแวะจอดเรือเล่นน้ำ อาบแดดชมความงามของหาดทรายเป็น จำนวนมาก  นอกจากนี้ยังเป็นเกาะที่อุดมไปด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือชั้นหินที่สวยงามแปลกตาแปลกใจ มากมาย เป็นเกาะที่สวยงามในทางธรรมชาติจนได้รับความสนใจมากขึ้นในระดับ ประเทศเพราะมีการเข้าสำรวจธรรมชาติเป็นประจำ)
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือแบบบุฟเฟ่ต์
13.00 น. ลูกค้าพร้อมขึ้นเรือเพื่อไปดำน้ำบริเวณ "อ่าวไผ่"  ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่สำคัญของเกาะกระดาน ชมความงามของปะการัง และฝูงปลามากมาย
14.00 น. เดินทางต่อไปยัง "เกาะเชือก" ซึ่งเป็นเกาะหินปูนสองเกาะติดกัน โดยไม่มีชายหาด (เกาะเชือกเป็นเกาะหินเล็กๆ ไร้หาด 2 เกาะ ส่วนเกาะม้า อยู่ใกล้ไกับเกาะเชือก ไม่มีชายหาด ซึ่งหากมองผิวเผินจะดูเหมือนกองหินขนาดใหญ่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเท่านั้น จุดเด่นของ 2 เกาะนี้อยู่ที่จุดดำน้ำตื้นที่สมบูรณ์และสวยงาม ระหว่าง 2 เกาะนี้มีกระแสน้ำเชี่ยว จึงต้องใช้เชือกคอยช่วงพยุงตัวเวลาดำน้ำ จึงเป็นที่มาของเกาะเชือก) และเล่นน้ำตามอัธยาศัย
16.00 น. เดินทางกลับท่าเรือปากเมง ส่งกลับโรงแรมที่พัก 
17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
3

วันที่ 3 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
ตรัง - ส่งออก

 วันที่สาม ตรัง - ส่งออก

..........น. เช็คเอ้าท์โรงแรม และได้เวลาอันสมควรเพื่อเดินทางสู่สนามบินตรัง และเดินทางโดยสวัสดิภาพ 
ราคานี้รวม & ราคานี้ไม่รวม

ราคานี้รวม

 - ทัวร์เกาะตรัง 3 เกาะ (ถ้ำมรกต ณ เกาะมุก + เกาะกระดาน + เกาะเชือก) รวมอาหารเที่ยงบนเรือ โดยเรือใหญ่
- รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม(ในตัวเมืองตรัง)-สนามบิน 
- รถรับส่งโรงแรม(ในตัวเมืองตรัง)-ท่าเรือ-โรงแรม(ในตัวเมืองตรัง)  

ราคานี้ไม่รวม

 - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- โรงแรมที่พัก
- อาหารค่ำ
- ไกด์  
สิ่งที่ควรรู้
 Package No Hotel  
รายละเอียดเพิ่มเติม
 - เดินทางเริ่มต้น 2 ท่านขึ้นไป
- รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม และ โรงแรม-ท่าเรือ เฉพาะพักโรงแรมในเมืองตรังเท่านั้น
- โซนนอกเมืองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม