ID : 21842 กระบี่ 3วัน 2คืน (เฉพาะคนไทย)

คำอธิบายโดยรวม
 กระบี่ 3วัน 2คืน (เฉพาะคนไทย)

เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน  
รายละเอียด
 กระบี่ 3วัน 2คืน (เฉพาะคนไทย)

เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน  
รายละเอียดโปรแกรม
โปรแกรมในแต่ละวัน
1

วันที่ 1 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
- รับเข้า + ซิตี้ทัวร์ (วัดถ้ำเสือ+ลานปูดำ+สุสานหอย)

 วันแรก 

- รับเข้า + ซิตี้ทัวร์ (วัดถ้ำเสือ+ลานปูดำ+สุสานหอย)
- อาหารเที่ยงหรืออาหารเย็น
- เช๊คอินโรงแรมดวงตาอันดา 
2

วันที่ 2 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ

 วันที่สอง

- อาหารเช้าที่โรงแรม
- ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ
- เข้าโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
3

วันที่ 3 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
เดินทางไปสนามบินกระบี่

 วันที่สาม

- อาหารเช้าที่โรงแรมและเช็คเอ้าท์
- เดินทางไปสนามบินกระบี่
- เดินทางโดยสวัสดิภาพ 
ราคานี้รวม & ราคานี้ไม่รวม

ราคานี้รวม

 อัตรานี้รวม
- โรงแรมดวงตาอันดา 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
- ซิตี้ทัวร์กระบี่ (วัดถ้ำเสือ+ลานปูดำ+สุสานหอย)
- อาหารเที่ยงหรืออาหารเย็นวันแรก
- ทัวร์กระบี่ 4 เกาะโดยเรือสปีดโบ๊ท รวมอาหารเที่ยง (จอยทัวร์)
- ค่าประกันอุบัติเหตู
- รถรับวันแรกรับเข้า+ซิตี้ทัวร์ และวันที่สามส่งสนามบิน  

ราคานี้ไม่รวม

 อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ไกด์
- ทิปพนักงานตามสินน้ำใจ  
สิ่งที่ควรรู้
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 หมายเหตุ

- ราคานี้สำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป
- ราคานี้ใช้ได้วันนี้-20 ธ.ค 63  

การจองสินค้า

1. เลือกโรงแรมและห้องพัก

โรงแรม : Phra Nang Inn Hotel ( 3 Star )
ประเภทห้อง : Superior Room
ช่วงเวลาให้บริการ : 4 พ.ย. 2563 - 1 พ.ย. 2564
ราคาเริ่มต้น ท่านละ : THB 3699