ID : 21920 ล่องแพกอนโดล่า แม่ไพโฮมสเตย์ + รับประทานอาหารเที่ยง หรือ เย็น 1 ชั่วโมง 20 นาที

คำอธิบายโดยรวม
 แม่ไพโฮมสเตยตั้งอยู่ในชุมชนริมคลองราชา สายน้ำจากต้นน้ำธรรมชาติบนเขาลำปี  
Loading...
Loading ...
วันที่เลือกใช้บริการ
ผู้ใหญ่ (11-99 ปี)
เด็ก (3-10 ขวบ)